Дистрибуция

Zeron V/4 предлага всички необходими инструменти за управление на дистрибуцията

фирмени политики в областта на дистрибуцията

Чрез системата за управление на бизнес процеси (BPM) могат да се организират всевъзможни варианти на дистрибуционни канали и фирмени политики в областта на дистрибуцията. А чрез решението Zeron Mobile Вашите търговци и шофьори могат да въвеждат нужната информация и да правят необходимите им справки в движение.

                Има много различни видове фирмени политики в областта на дистрибуцията. Вашите клиенти поръчват продуктите Ви онлайн а след това Вие ги доставяте до техния адрес? Вашите търговци обикалят Вашите клиенти, събират поръчки а след това Вашите шофьори доставят поръчаните продукти? Вашата дистрибуция е организирана по модела „екс ван“, при който Вашите търговци продават продуктите Ви директно от товарните си автомобили? Вие работите с търговски вериги и получавате поръчки чрез EDI?Вие дистрибутирате стоките си чрез външни куриерски фирми? Вие имате Ваш специфичен модел на дистрибуция? Zeron V/4 ще Ви предостави мощен инструментариум за информационното обезпечаване на Вашата дистрибуция без значение какъв е той.

                Поддържат се детайлни възможности за организация на дистрибуцията по търговски екипи, пазари, територии, маркетингови кампании и различни други параметри. В това отношение Zeron V/4 е един от най-гъвкавите продукти на пазара. Поддържа се и задаването на продажбени цели или целеви бюджети по всички дефинирани параметри на дистрибуцията и следене на изпълнението им.

                Поръчката за продажба обикновенно е крайъгълният камък на дистрибуцията. Поръчката за продажба в Zeron V/4 може да бъде въведена по всякакви начини. Освен ръчно по стандартния начин поръчките за продажба могат да се получават и въвеждат автоматизирано от Вашия онлайн магазин или B2B портал и след получаването им да бъдат уведомени отговорните служители, че е необходима доставка. Поръчките могат да пристигат по EDI от търговските вериги или чрез текстов или MS Excel файл с предварително договорен между Вас и Вашите партньори формат. Поръчките могат да бъдат въвеждани от Вашите търговци на място при клиентите през таблет или смарт телефон използвайки решението „Zeron Mobile”. Могат да се дефинират шаблони за често поръчваните от клиентите комбинации от стоки (например при първо зареждане) или при нова поръчка от определен клиент автоматично да се зареждат данните от предишната му поръчка или пък от неговата поръчка от точно този ден от миналата седмица. Вариантите са много и най-често са строго индивидуални за конкретната фирма. Ние имаме средствата да ги настроим по Вашия начин.

                Zeron V/4 поддържа и разнообразни модели на ценови политики. Поддържат се цени по стоки, групи стоки, според конкретен клиент или група клиенти, според склада на продажбата, според количествата или общите стойности на сделката, според вида на дистрибуционния канал и още много други варианти.

                Чрез решението ни за управление на транспорта можете да управлявате в най-големи детайли отделните транспортни курсове свързани с дистрибуцията, както и в последствие да правите справки за това кои Ваши автомобили какви товари са превозили, каква е била стойността на превозените стоки по различните транспортни дестинации и други справки, чрез които допълнително да се измерва ценовата ефективност на Вашата дистрибуция.

                Събирането на плащания в брой на място при клиента също се поддържа, както се поддържат и различни политики в обастта на кредитните лимити или специалните условия на дистрибуция различни при различните начини на плащане.

                Чрез решението „Отношения с клиенти“ (CRM) можете да добавите към дистрибуцията си и маркетингови кампании, различни видове предпродажбени отношения като „ухажване“ на нови клиенти и други.


 

Модули
 • Търговия
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request