ТРЗ

Zeron V/4 поддържа картотека на служителите с техните длъжности, снимки, домашен адрес и най-различни други характеристики

информация и функционалност

Zeron V/4 поддържа картотека на служителите с техните длъжности, снимки, домашен адрес и най-различни други характеристики. Поддържа се и информация за автомобилите, машините и оборудването, за което отговарят отделните служители. Поддържа се и информация за историята на заеманите длъжности.           

                Информацията за служителите може да бъде групирана по отдели, работни звена, цехове, бригади, екипи и други. Поддръжат се календари и работни смени. Може да бъде следено отработеното време. Различните решения на Zeron V/4 поддържат и планиране на свободни/заети служители и работа по проекти и други задачи в екип.

                Чрез подсистемата за управление на бизнес процесите (BPM) могат да се дефинират и управляват бизнес процеси за наемане на служители, както и да се автоматизира работата с фирмени бланки за молби за отпуск, преместване, напускане, както и различни видове одобрение на тези действия от страна на мениджмънта.

                Засега не планираме да разработваме собствен модул за работни заплати (ТРЗ) към Zeron но сме направили софтуерна връзка с различни програми за ТРЗ и Личен състав. След проучване на пазара избрахме за основен наш партньор за софтуер за работни заплати фирма "ЕмСофт" с програмен продукт "Стил". За информация за този продукт кликнете на връзките по-долу.

ВАЖНО: При закупуването едновременно на Zeron и програмния продукт за ТРЗ и ЛС "Стил" Вие получавате 10% отстъпка от общата стойност на закупените продукти (но не повече от 200 лева)

Моля обадете ни се за повече информация относно връзки на Zeron с други продукти за ТРЗ и ЛС.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request