Управление на холдинги

Управлението на холдингова група от фирми е предизвикателство за всяка ERP система

успех

Управлението на холдингова група от фирми е предизвикателство за всяка ERP система. Но то е много важно за организациите за да могат те да работят синхронизирано и ефективно. В Zeron V/4 сме се постарали потребителите да разполагат с необходимия набор от инструменти за управление на холдингови структури. Инструментите са в три основни направления: Холдингови номенклатури, Холдингови бизнес процеси и Холдингови справки.

Първото важно действие в Zeron V/4 е да се настроят базите данни на отделните юридически лица да работят в холдингова структура. Всяка отделна фирма може по всяко време да се свърже към холдинг, да се отдели като самостоятелна или да се свърже към друга холдингова структура.

Холдинговите номенклатури позволяват всички или част от артикулите, контрагентите, счетоводните сметки и другите номенклатури да се синхронизират (уеднаквяват) между фирмите в холдингова група. Синхронизацията става в реално време.

Холдинговите бизнес процеси позволяват задачите от бизнес процес в една фирма на опредлен етап да намират своето продължение в бизнес процес на друга фирма в холдинга. Системата за управление на бизнес процеси на Zeron V/4 дава неимоверна гъвкавост на това решение. Свързването на бизнес процесите може да става на всякакъв етап. Например Поръчката за доставка в една фирма да премине в поръчка за продажба в друга фирма. След това когато поръчката за доставка във втората вирма стане експедиция това веднага да рефлектира в доставка в първата фирма. Същото важи и за фактурите и много други видове задачи в бизнес процесите на Zeron V/4.

Холдинговите справки дават възможност да се правят справки с данните на всички или конкретно избрани фирми в холдинговата структура. Избора данните на кои фирми да се включат в холдинговите справки е динамичен, тоест може в рамките на секунди потребителя да зареди консолидирани данни от свободно избрани фирми.

Zeron V/4 поддържа и холдингово планиране. С този инструмент могат да се правят търговски и счетоводно-финансови бюджети едновременно на всички фирми в холдинга, както и може да се прави планиране на доставките едновременно за всички фирми в холдинговата структура.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Интеграция с външни системи
send request