Застрахователен брокер

Zeron V/4 поддръжа решение за управление на бизнеса на застрахователни брокери

застраховките са важни

Решението поддържа следната функционалност:

-          Заприхождаване бланки под строга отчетност.

-          Местене бланки под строга отчетност между обектите на брокера.

-          Анулиране бланки под строга отчетност.

-          Застрахователна полица (процес за подписваческа процедура).

-          Гъвкава поддръжка на разнообразни данни за застрахования обект.

-          Подсещане за непопълнени бланки под строга отчетност към застрахователната полица.

-          Квитанция към застрахователна полица.

-          Отказ от застрахователна полица.

-          Добавък към застрахователна полица.

-          Автоматични осчетоводявания на процесите по застраховането.

-          Автоматично изчисляване комисионните на брокера.

-          Следене отстъпките към клиента.

-          Процеси за настъпили щети по застраховането.

-          Уведомяване на клиентите за изтичащи застраховки по телефон, имейл и смс.

-          Справки към застрахователите.

Модули
  • Търговия
  • Дистрибуция
  • Продажби на дребно
  • Абонаменти и билинг
  • CRM
  • Производство
  • Сервиз
  • Прогнозиране и планиране
  • Управление на транспорта
  • Управление на проекти
  • Счетоводство и Финанси
  • ТРЗ
  • BI
  • Управление на външни файлове
  • Управление на документооборота
  • Справки и бизнес анализи
  • Услуги
  • Управление на холдинги
  • Интеграция с външни системи
send request