Нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/dashboard)

 Уважаеми клиенти,

 

Представяме на Вашето внимание новата версия 2016.4 на Zeron V/4. В нея ще намерите:

 

 1. 1. Нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/dashboard).
 2. 2. Ключови Индикатори за Ефективност (Key Performance Indicators - KPI).
 3. 3. Други промени в програмата.

 

Следва по-подробна информация за всяка от промените:

 

 1. 1. Нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/dashboard).

 

С новата версия 2016.4 към менюто на основният бутон „Справки“ е добавено ново меню "BI център", както е показано на картинката:

 

 

Чрез това меню се отваря нашата нова система за бизнес анализи чрез табла/dashboard. Това е най-модерният начин за интерактивни бизнес анализи.

Таблата представляват комбинация от данни и графики, както е показано на следващата картинка:

 

 Данните в таблата са интерактивни, което означава, че при кликването на даден елемент (например даден клиент), всички останали данни в таблото (други данни като артикули или складове, всички видове графики, общи суми и други) автоматично се филтрират спрямо избрания от потребителя елемент.

По този начин може да се кликва с мишката на всякакви елементи по екрана и анализиращия веднага да получава подробна информация за връзката на избрания елемент с другите данни. Например при кликването на клиент веднага да се видят топ продуктите, които той купува или складовете, в които купува, както и обратното - при кликване на продукт да се видят неговите топ клиенти и така нататък.

 

В BI центъра на Zeron V/4 на разположение на потребителите е и дизайнер на табла, чрез който могат да се променят показваните данни, графики и уреди. Предлага се голямо разнообразие от визуални елементи като таблици, графики, пайове, уреди, географски карти и други.

 

На следващата картинка виждате табло за изобразяване на приходите на фирмата по региони върху географска карта:

 

 С инсталирането на версия 2016.4 към всяка фирма ще бъдат добавени 9 вида предварително подготвени от нас табла за бизнес анализи в областта на топ клиенти, топ продукти, продажби и печалби, вземания и задължения, наличности и дни до изчерпването им, парични средства, дълготрайни активи,счетоводни приходи, разходи и печалби, разходни центрове и други.

 Повече информация за работата с BI центъра можете да намерите в нови теми в помощната система на Zeron V/4.

 Важно: За някои от таблата в BI центъра е необходимо на Вашия сървър да е инсталиран MS SQL Server 2012 или по-висока версия. Ако Вашата версия на SQL Server е по-ранна за някои табла ще получавате грешка.

 

Новият BI център е част от модул "Справки за бизнес анализи (BI)" на Zeron V/4 във версии Standard & Enterprise.

За да можете да го ползвате е необходимо да имате лицензиран този модул.

 

 1. 2. Ключови Индикатори за Ефективност (Key Performance Indicators - KPI).

 

Ключовите индикатори за ефективност, или от английски Key Performance Indicators - KPI, са ценна система за поставяне на цели и проследяване на изпълнението им.

Всяка фирма си поставя определени цели и ги следва и всяка фирма проследява изпълнението им под някаква форма, най-често в Ексел.

За това ние ги добавихме в Zeron V/4. Мислете за KPI като за вид бюджет, при който Вие казвате какви цели си поставяте, например за продажбите,след което казвате кои търговци отговарят за кои видове продажби. След това се поставя план по месеци какво трябва да се постигне и системата започва да индикира как сте с изпълнението на поставените цели. Zeron също така прави и прогнози как се очаква да се получат реалните стойности на индикатора във времето напред, за да можете предварително да знаете дали, ако бизнеса Ви се развива по сегашния начин, ще успеете да постигнете набелязаните цели напред във времето.

 

Най-използваните индикатори спадат към групата на финансовите, например приходи от продажби, печалба, брой клиенти, брой продажби за един ден и средна сума на една продажба.  Най-често в практиката се следят финансовите индикатори, но за нуждите на оперативното управление са важни и нефинансовите показатели (например средно време за изпълнение на една поръчка, индекс на удовлетвореност на клиента, средно време за логистично обслужване на един клиент и други).

 

Ключовите индикатори за ефективност  се създават и проследяват в новия BI център. Те се управляват от специално меню в BI центъра.

При избирането там на създаване на нов индикатор се стартира помощник, който ще Ви преведе през процеса, както е показано на картинката:

 

 

Следвайте инструкциите на помощника а също така можете да се обърнете и към Вашият персонален консултант в ЕЛИТ Софтуер за съдействие.

 

Ключовите индикатори за ефективност са част от модул "Справки за бизнес анализи (BI)" на Zeron V/4, но само във версия Enterprise.

За да можете да ги ползвате е необходимо да имате лицензиран този модул.

 

 1. 3. Други промени в програмата.

 

 • Добавени са разходни центрове към шаблоните на счетоводни записи.
 • Добавени са два нови автоматични филтри към филтрите за дати в справките: Миналата година до днес и Текущата година до днес.
 • Добавена е нова настройка за Вземания и задължения: Независими известия във вземания/задължения.

Тя се настройва в "Настройки на фирмата" и ако се избере, известията по фактурите влизат във вземанията/задълженията отделно от фактурите.

 • Добавена е възможност за намиране на артикул по негов количествен разделител, чрез четене с баркод скенер.
 • Към ценовите листи, към специални цени, в колоната "Допускай по-добра цена" са добавени още настройките: Допускай само базови цени и Допускай само промоционални цени.

 

 Инсталация на новата версия:

За тези от Вас, които ползват нашата услуга „Хостинг“, ние вече сме инсталирали новата версия.

Тези от Вас, които ползват Zeron на свой сървър могат да свалят новата версия 2016.4 от нашия уеб сайт за електронна поддръжка от секция „Последна версия на Zeron” или от този линк: http://www.zeron.bg/V4Support/Download

 
Новите възможности на
BI центъра ни са предназначени да доставят концентрирана, видима и удобна информация за всички ключови аспекти на Вашата компания. Ако имате въпроси или искате да обсъдите специфични аспекти на софтуера, нашите консултанти са на разположение, за да ви помогнат да се ориентирате в новите възможности на Zeron V/4.

 

 

Благодарим Ви, че сте наши клиенти,

Екипът на ЕЛИТ Софтуер

 

 

 

 

 

Виж всички новини
send request