Поетапно спираме поддръжката на Zeron V/3.

Преминаване към Zeron® V/4


Уважаеми клиенти,

С това писмо Ви уведомяваме, че започваме миграция към нашият нов продукт „Zeron® V/4”. Също така Ви уведомяваме, че нашият предишен продукт Zeron® V/3 влиза в режим на постепенно спиране на поддръжката. В това писмо ще намерите повече подробности относно спирането на поддръжката и как Ви предлагаме да преминете към новия Zeron® V/4.


КАКВО НАЛАГА СПИРАНЕТО НА ПОДДРЪЖКАТА НА Zeron® V/3

Zeron® V/3, с предишно име Zeron® 2005, е на пазара от 2005та година, вече 9 години. Като всяка друга технология от този период е време той да бъде подменен с по-съвременна такава.

Zeron® V/3 е продукт написан на програмния език Microsoft® Visual Basic 6, който Майкрософт спряха да поддържат преди няколко години. Със спирането на тази поддръжка Майкрософт известиха разработчиците, че е възможно в някое от следващите издания на Уиндоус приложенията написани с Microsoft® Visual Basic 6 вече да не могат да се инсталират въобще или да се инсталират, но да не работят пълноценно.

Microsoft® също така официално обявиха, че спират поддръжката на MS Windows XP на 14 Април 2014, с което вече не се гарантира сигурната работа на продуктите написани с технологии от времето на Zeron® V/3.

Ние като фирма, в резултат на натрупания опит, сме развили визията за продуктите си през тези 9 години и в резултат, използвайки най-новите технологии, през 2012та година пуснахме на пазара следващото ни поколение продукти - Zeron® V/4.

ОПИСАНИЕ НА НОВИЯ ПРОДУКТ Zeron® V/4

Zeron® V/4 е софтуерна система за управление на бизнеса създадена с най-новите технологии. Това е система от най-висок клас и покрива концепциите ERP, BPM, CRM и BI. Смело твърдим, че в тази система сме изчистили всички недостатъци на Zeron® V/3, които сме получавали като обратна връзка през годините от нашите клиенти и които ограничената технология на Zeron® V/3 не ни е дала възможност да отстраним. Също така за нас е без съмнение, че след близо 5 години разработка и имплементиране на най-новите концепции от света на системите за управление на бизнеса - Zeron® V/4 вече е продукт от световна класа, с който сме конкуренти на световни лидери като SAP, Microsoft, Oracle и други. Началния екран и секциите Продукти и Цени на този сайт вече съдържат информация за Zeron® V/4. Там можете да прочетете повече информация.

Zeron® V/4 има две издания, съответно:
Enterprise е най-мощният и най-пълният вариант.
Standard е издание предназначено за бърз старт и съдържа най-необходимите функции.
И двете издания могат да бъдат закупени и при условия "под наем".

На старите си и лоялни клиенти ние ще предложим атрактивни условия за преминаване от Zeron® V/3 към Zeron® V/4 Enterprise или Standard (вижте по-долу).

ЕТАПИ НА СПИРАНЕ НА ПОДРЪЖКАТА НА Zeron® V/3

Ще спираме поддръжката на Zeron® V/3 постепенно по следната схема:

До 31.12.2015: Zeron® V/3 ще се поддържа за изменения в законодателството и поправка на програмни грешки (бъгове). Допълнения за Zeron® V/3 няма да се правят.
От 01.01.2016 до 31.12.2016: Zeron® V/3 ще се поддържа само за изменения в законодателството.
От 01.01.2017: Zeron® V/3 вече няма да се поддържа.

ВАЖНО: От 01.07.2014 клиенти на Zeron® V/3 с неплатен абонамент НЯМА да бъдат обслужвани срещу допълнително заплащане.


С благодарност, че сте наши клиенти и с желание да Ви предлагаме все по-добри продукти и услуги,

Екипът на ЕЛИТ Софтуер.

Виж всички новини
send request