Zeron V/4 през уеб браузър и много други нововъведения

Уважаеми клиенти,

 

Представяме на Вашето внимание новата версия 2016.2 на Zeron V/4. В нея ще намерите:

 

  1. 1. Zeron V/4 вече е достъпен през уеб браузър от всички видове операционни системи (MS Windows, Apple Mac OS X, Linux) и всякакви устройства (всички видове таблети и смарт телефони).
  2. 2. Номенклатурите са променени така, че всяка една номенклатура да се показва само в един прозорец, за по-голямо удобство и повече интуитивност.
  3. 3. Други промени в програмата.
  4. 4. Промени в електронната система за поддръжка.

 

Следва по-подробна информация за всяка от промените:

 

  1. Zeron V/4 вече е достъпен през уеб браузър от всички операционни системи, таблети и смарт телефони.

 

С новата версия 2016.2 въвеждаме възможност със Zeron V/4 да се работи освен чрез инсталация на програмата на Вашия компютър и чрез уеб браузър. При този модел на работа за да работите с програмата не е необходимо да инсталирате абсолютно нищо на Вашия компютър. Необходимо е само да отворите който и да е от стандартните уеб браузъри и да отидете на адрес: https://cloud.zeron.bg

След въвеждане на код и парола на този уеб адрес ще се зареди програмата и с нея може да се работи по абсолютно същия начин, както и ако е инсталирана на Вашия компютър. На картинката по-долу е показано как изглежда Zeron V/4  в уеб браузъра Internet Explorer:

 

 Предимствата на този начин на работа са наистина много. Не е необходимо да инсталирате програмата и съответно при всяка нова версия да изчаквате тя да се инсталира. Можете да работите със Zeron освен от MS Windows и още от Apple Mac OS X и Linux операционни системи. Също така можете да работите и от всички видове съвременни таблети и смарт телефони.  Можете да работите от компютър, на който нямате никакви други права за достъп, освен достъп до уеб браузър. Можете да работите от случайно интернет кафе и още много други предимства.

 За нашите клиенти, ползващи услугата „Хостинг“, достъпът до Zeron през уеб браузър е безплатен. За нашите клиенти, ползващи Zeron  на свой сървър, за ползването на услугата има малка месечна такса. При интерес, моля обърнете се за повече информация към Вашия консултант.

 

  1. Номенклатурите са променени така, че всяка една номенклатура да се показва само в един прозорец, за по-голямо удобство и повече интуитивност.

 

Както Ви обещахме, след направеното проучване на Вашето мнение за програмата през месец Ноември.2015, на което Вие пожелахте да подобрим интуитивността й, през 2016-та ние ще направим серия от промени най-вече в посока повече интуитивност. В новата версия обединихме номенклатурите Артикули, Контрагенти, Сметкоплан и други така, че да може с тях да се работи само от един прозорец.

 

Разликата е показана на картинката по-долу, съответно в ляво сегашните менюта, а в дясно новите:

 

Смятаме, че по този начин работата е много по-удобна и по-интуитивна. Всички сегашни изгледи на дадена номенклатура можете да сменяте в нейния прозорец в секция „Изглед на данните“, както е показано на картинката:

 

Това обединение в един прозорец е особенно полезно и при Сметкоплана. В него вече можете да създавате и редактирате Дълготрайните активи, Касите и Банките само в един прозорец, а не както сега в няколко различни прозореца.

 Бутонът за търсене на номенклатури е изнесен от меню „Опции“, където се намира сега, в един нов бутон „Търсене“, на много по-видно място:

 

Табовете с допълнителна информация, които сега се показват като се кликне на „+“-че на реда на номенклатурата са изнесени и се виждат постоянно (но могат да се скриват и показват с бутон „Допълнителна информация“), както се вижда на картинката:

 

За тези от Вас, които държат на стария вид на допълнителната информация сме оставили опция „Допълнителна информация по редовете“ в бутон „Опции“. В табовете на „Допълнителна информация“ въведохме няколко нови, които се казват „Информация артикул“, „Информация доставчик“ и т.н. В тези табове се показва обобщена статистическа информация за артикула, контрагента и  т.н. като неговите приходи, печалби, от кога е клиент, колко документа има издадени за него, какъв процент от оборота/печалбата на фирмата е направил и други. За тези нови табове са добавени и съответните права за достъп.

 Моля, разгледайте новия вид на номенклатурите и при нужда от помощ или ако просто желаете да ни дадете мнението си за тях, се обръщайте към Вашия консултант.

 

  1. Други промени в програмата.

 

Усъвършенстван е интерфейсът за работа с таблети. Вече при работа в режим "Таблет", всички елементи на екрана се уголемяват така, че да е удобно за работа с пръсти.
Добавено е поле "Начин на плащане" за контрагентите. В това поле се задава подразбиращият се начин на плащане за контрагента, който да се зарежда в документите.
Навсякъде в програмата колоните с име "Дата плащане" са преименовани на "Дата падеж". Това е направено, тъй като много потребители се объркват и решават, че "Дата плащане" означава, че на тази дата документът е бил платен, а смисълът й е, че до края на тази дата документът подлежи на плащане или е в падеж.
Автоматичните плащания в брой вече се съобразяват с касата по подразбиране за склада в базовия документ.
Автоматично издаване на касови бележки от касов апарат и фискален принтер, освен от продажби на дребно и от нормалните стокова и фактура.
Отварянето на експортираните файлове е променено. В справките и всички други прозорци, които имат възможност за експорт на данните, при избор на експорт, вместо да пита потребителя къде да запише файла и след това да го пита отново дали да го отвори - директно записва файла във временна папка и веднага го отваря. Потребителят, ако желае може да запише файла като нов. Старият вариант, при който при експорт програмата първо пита къде да запише файла е възможен, като за целта в опциите за експорт е добавена още една "Отваряй файла".
Променени са някои антетки на дневника за продажбите и декларацията по ДДС, съгласно изискванията на ПП на ЗДДС от м.Януари.2016.

 

  1. Промени в електронната система за поддръжка.

 

Във връзка с усилията ни за подобряване на поддръжката въвеждаме някои промени в електронната система за поддръжка. Тези промени са в посока подреждане приоритета на събитията по начин, по който Вие да сте наясно по кои събития работим в момента и кои изчакват своя ред. В секция „Събития поддръжка“ събитията вече ще се виждат разделени на 3 секции, съответно:

 

Секция 1: Събития, по които се работи в момента.

Тук са всички събития, по които работим в момента. Тези събития са с приоритет, докато не бъдат напълно завършени, не се пристъпва към работа по останалите събития.

 

Секция 2: Събития, които изчакват своя ред.

Тук са всички останали събития. Те са подредени по реда им на създаване от Вас. Съответно при приключване на събитие от секция „Събития, по които се работи в момента“, там ще влезне първото по ред събитие от секция „Събития, които изчакват своя ред“. Ако желаете определено събитие, изчакващо реда си, да е с приоритет, то можете да го маркирате в колонка с червена питанка, намираща се в дясно на колоните от секцията и съответно събитията изчакващи реда си ще се преподредят.

 

Секция 3: Нововъведения, които очакват реализация в бъдещи версии.

Тук ще се показват всички събития за нововъведения, които сте ни поставили и които сме определили, че ще бъдат реализирани в някоя от следващите версии.

 

За тези от Вас, които ползват нашата услуга „Хостинг“, ние вече сме инсталирали новата версия. Тези от Вас, които ползват Zeron на свой сървър могат да свалят новата версия 2016.2 от нашия уеб сайт за електронна поддръжка от секция „Последна версия на Zeron” или от този линк: http://www.zeron.bg/V4Support/Download

 

 

Благодарим Ви, че сте наши клиенти,

Екипът на ЕЛИТ Софтуер

 

 

 

Виж всички новини
send request