Условия за ползване
Следните условия са условията на споразумението между Вас и ЕЛИТ Софтуер ООД. Осъществявайки достъп, разглеждайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт. Този уеб сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ЕЛИТ Софтуер ООД може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие. ЕЛИТ Софтуер ООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност. ЕЛИТ Софтуер ООД не предоставя гаранции, че отчетените при използването на предоставяната информация проблеми ще бъдат разрешавани.

ЕЛИТ Софтуер ООД не желае да получава от вас поверителна информация или лични данни чрез нашия уеб сайт. Моля, отбележете, че всяка изпратена информация или материал, НЯМА да бъдат смятани за поверителни. С изпращането на каквато и да е информация или материали, предоставяте на ЕЛИТ Софтуер ООД неограничен и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, извеждане, изпълнение, модифициране, предаване и разпространение на тези материали или информация, и приемате също, че ЕЛИТ Софтуер ООД е свободен да използва всички идеи, концепции, технологии или техники, които изпращате, за всякакви цели.

Задълженията на ЕЛИТ Софтуер ООД относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга свързани с ЕЛИТ Софтуер ООД извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", без никакви гаранции, явни или неявни и използването им е на ваша отговорност.

ЕЛИТ Софтуер ООД не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън този на ЕЛИТ Софтуер ООД, дори ако той включва логото на Zeron, моля, приемете, че сайтът е независим и че ЕЛИТ Софтуер ООД няма контрол върху съдържанието му. ЕЛИТ Софтуер ООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързан от всички така направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързан.


send request