Ай Джи Инженеринг ЕООД

GPS системи и разходомери

Фирма АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 2006 година с основен и постоянен предмет на дейност – доставка и монтаж на GPS системи и Разходомери.

Основател и собственик на фирмата е Иван Ладов.

В хода на трудните икономически условия в страната предлагаме GPS системи с Разходомери ( ЕМР ) към тях за отчитане разхода на дизелово гориво с точност до 99.9%, с цел ефективен контрол на изразходваното гориво и използване на техниката по предназначение. Предоставяме Ви високо ефективна система за проследяване на автомобили в реално време, независимо къде се намират, локализиране на всяка една точка от земната повърхност благодарение на дигитална карта, изготвяне и оптимизиране на маршрути, регистриране на събития, повишаване сигурноста на автомобилите, управление на автомобилен парк от комфорта на собственият ви дом или офис и изготвяне на всички видове справки в период до три години назад.

Ние сме единствената фирма в страната, която предлага разходомери, които отчитат реалното количество изразходваното гориво.ЕМР  (електронния мембранен разходомер) мери правата и обратна нафта, която излиза от резервоара с точност до 99,9%.

send request