ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД

Хранителна индустрия

Осем десетилетия фамилията „Чех” произвежда колбаси с много добро качество и разнообразие в асортиментите. Колбасарският занаят се предава от поколение на поколение. Първите почитатели на колбасите на стария майстор-колбасар – Чеха са били павликенци. Сега месните продукти на фирма „Чех Йосиф Новосад” намират добър пазар в цялата страна.
send request