Дорис ООД

Туристическа индустрия


Компанията е създадена през 1991 г. като семеен бизнес. След десетките години активно присъствие на пазара, „Дорис“ се ползва с положителен имидж пред клиентите и партньорите си както на вътрешния, така и на международния пазар.

send request