Ей Пи Инженеринг ЕООД

Инженерингово изграждане на обекти

„Ей Пи Инженеринг” ЕООД предлага изготвяне на идейни, технически и работни проекти, както и изработване и внедряване на индивидуални и комплекси решения при инженеринговото изграждане на обекти в областта на газификацията, отоплението, климатизацията и вентилацията на битови, обществено-административни и промишлени сгради.

Фирмата също така проектира и изработва електрически табла за управление на технологични процеси и разпределение на електрическата енергия.

Стремежът при проектирането и изграждането на обектите ни е постигане на висока ефективност и надеждност при ниски инвестиционни разходи, както и цялостни решения, които водят до оптимален комфорт и най-ефективно използване на енергията.

За постигането на тази цел, фирмата работи по най-съвременните световни технологии в областа на системите за ОВиК, задоволявайки изискванията на потребителите за качество сигурност и високоефективност.

„Ей Пи Инженеринг” ЕООД се налага като коректен партньор в доставката и изграждането на инсталации, следвайки новостите в бранша и нормативните уредби. С помощта на екип от опитни специалисти предлага поддръжка, гаранционен и следгаранционен сервиз на вложените съоръжения, залагайки на коректност и конкурентни цени.

send request