Графобал България АД

Печатница

Печатница „Графобал България“ АД води началото си от 1938 г. Тогава в София е основано акционерно дружество „Здравко Хаджиев“, произвеждащо по това време луксоз­ни папки, албуми, тетрадки и други канцеларски материали. През 1947 г. фабриката е национализирана и преименувана на ЗКО „Хаджи Димитър“. В този период тя се специализира в производството на опаковки, с които снабдява вътрешния пазар. През 1975 г. производствените мощности на дружеството се преместват в град Своге, а от 1986 г. се поме­щават в нова сграда с нови машини. В началото на 1998 г. 75% от акциите са закупени от „ADUT ADOX“ a.s. Словакия, които впоследствие са погълнати през 2001г. от GRAFOBAL GROUP Slovakia. Компанията получава сегашното си наименование и бива регистрирана като дъщерна фирма на акционерно дружество „Grafobal Skalica“ a.s — лидер в полиграфията и производството на опаковки в Централна и Източна Европа. Дружеството “Графобал България” АД е регистрирано през 2001г. като дъщерна фирма на акционерно дружество “Grafobal Skalica” a.s. , известна като един от лидерите в полиграфията и производството на опаковки в Централна и Източна Европа. Дружеството е част от голямото семейство на “GRAFOBAL GROUP” с приоритет производството на опаковки и престижна полиграфия. Собственик е на полиграфически комплекси в Скалица (Словакия), Вилнюс (Литва), Слани (Чехия), Своге (България), Ростов на Дон (Русия) и търговски представителства в Москва, Варшава, Киев, Будапеща.
send request