ИНФОКОМ АД

Сигурност

ИНФОКОМ АД е холдингово акционерно дружество основано 1996 г. Дейността на компаниите в групата е ориентирана в областите на сигурността, информационните технологии, селско стопанство, лабораторни анализи и недвижими имоти.

send request