Мебос - Мери Босева ЕТ

Медицински изделия

Фирма МЕБОС е създадена 1990 година.

Oсновният предмет на дейност на фирмата e търговия с медицински изделия, медицинска техника, както и други продукти свързани с човешкото здраве. Мотото на фирмата е “Грижа за Вашето здраве”. Основната цел на фирмата е да подобри качеството на живот на своите потребители, чрез предлагане на качествени и високотехнологични продукти. Фирма МЕБОС притежава всички необходими разрешителни и удостоверения свързани с развиваната дейност.

send request