ОРНО РИТЕЙЛ ЕООД

Дистрибуция

Орно АД е една от най-бързо развиващите се дистрибуторски компании в  България. Компанията е вносител и дистрибутор на водещи световни марки, в сферата на хранителните и нехранителни стоки. Голяма дял от бизнеса на компанията заемат бързооборотните стоки на някои от най-известните световни марки.
send request