ЧЗВ

В секцията може да намерите много полезна информация, която дава отговори на основни въпроси относно ERP софтуера, поддръжката, продажбата и още много детайли, които са важни за вас.

 • Продукти
 • Продажби
 • Внедряване
 • Поддръжка
 • Изборът на ERP софтуер е жизнено важен за компанията ми, защо да избера вас за доставчик?

  Вече повече от 10 години компанията ни е предпочитан доставчик на ERP софтуер, на повече от 1 500 клиента, които избраха да работят с нас, а продуктът ни Zeron, от 2011 година е във четвъртата си (и най-усъвършенствана) версия.

  В Zeron V/4 сме се постарали да се съдържат абсолютно всички концепции и функционалности, познати на световната ERP индустрия. Zeron V/4 интегрирана в себе си и концепцията BPM (Business Process Management), която повишава ефективността на работа и не се поддържа от повечето останали ERP системи на пазара. Работим упорито не само върху продуктите и тяхното усъвършенстване, но и отделяме много време в области, които са важни за вас – поддръжка, внедряване и продажбен процес.

 • Какви са предимствата на Zeron пред останалият софтуер на пазара?

  Когато правите оценка на подобен скъп и сложен софтуер, трябва да имате предвид много повече комплексни фактори (поддръжка, внедряване), а не само продукта, като такъв. Можете да видите повече в секциите ни, посветени на тези дейности.

  Като продукт, обаче, предимствата на Zeron/v4 се класифицират в три области – функционалност, иновативна система за управление на бизнес процеси и пълна интеграция на всички модули и компоненти на софтуера.
  Zeron V/4 представлява ERP система от висок клас и има мащабна функционалност, която покрива всички аспекти на бизнеса - Търговия, Дистрибуция, Продажби на дребно, Отношения с клиенти, Производство, Сервиз, Автопарк, Управление на Транспорта, Управление на Проекти, Професионални Услуги, Финанси и Счетоводство, Управление на Документооборота, Анализ на бизнес информацията и други.

  В основата си Zeron V/4 е различен от останалите ERP системи. Той се базира на BPM (Business Process Management) система за управление. Това е система, при която функционалностите не се изпълняват чрез кликване на стандартни менюта, а се работи с предварително нарисувани последователности на действията.
  Пълната интеграция на продукта ни означава, че той е проектиран, създаден и усъвършенстван като едно цяло, и докато повечето ERP системи работят работят с „кръпки“ - модули и функции, от различни производители, то ние сме проектирали и интегрирали всички модули и функционалности, които да работят прецизно и гладко заедно.

 • Ние сме малка компания – нуждаем ли се от ERP софтуер? Как да избера подходяща ERP система?

  И ERP софтуерът е като всички останали компоненти на прогреса, облекчава дейността на компаниите. Не е важно дали сте малка или голяма компания, а доколко нашите продукти могат да ви помогнат в нейното развитие.

  За да специфицираме детайлно нуждата ви от специализиран ERP софтуер, моля свържете се с нашите търговски специалисти, защото това ще е най-лесният начин да си изясните този въпрос.

 • Имам вече ERP софтуер, който е на 5 години. Трябва ли, и кога трябва да го обновя? Какво ще ми донесе това?

  ,Щом сте ползвател на ERP софтуер вие сте наясно с неговата необходимост. Също така знаете слабостите и „тесните“ места в системата и колко важно е това за компанията ви. Покупката на нов софтуер означава, че той ще бъде по-добре интегриран (в различните си модули), с по-широко приложение и вашите служители ще могат да работят с една система, вместо с няколко.

  Новият софтуер, също така ще ви даде и нови функции, които ще ви помогнат в развитието на вашата компания – примерно BPM(Business Process Management), CRM(Customer Relationship Management) и BI (Business intelligence) функциите на Zeron/v4.

  Можете да се свържете с нашите специалисти, които да ви посъветват относно закупуването на нов и подходящ за дейността ви софтуер.

 • Какво представлява ERP софтуерът?

  ERP (Enterprise Resource Planning) е единно и унифицирано софтуерно решение, което използва една база данни и обединява в себе си всички аспекти от работата на една компания – търговия, производство, счетоводство, планиране, справки, анализи, склад и т.н.

  В началото на възникването си софтуерът, който е обслужвал компаниите е възниквал стихийно, като всеки и писал някакъв модул – счетоводен, складов, търговски и т.н. Големите доставчици на софтуер са започнали да обединяват всички тези разпокъсани програми, писани от различни доставчици, в един унифициран софтуер, който е станал известен под името ERP.

 • Какви са разликите между Zeron® V/4 Standard и Zeron® V/4 Enterprise?

  Zeron® V/4 Enterprise е най-мощното и най-пълно издание на системата. То съдържа в себе си всички модули на софтуера, но основната разлика в него е внедряването. Продукта се внедрява при клиента в период от 3 до 6 месеца, като софтуера се проектира спрямо неговите нужди. Можете да прочетете повече в секцията касаеща въпросите по внедряването.

  Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по-ниска инвестиция. Предлага се с готови моделирани бизнес процеси съобразно опита ни за най-добрите бизнес практики. Предлага само с обучение.

 • Ще се „върнат“ ли парите вложени в ERP система? Какви са ползите от тези системи?

  Ползите са много и без да претендираме за изчерпателност ще изброим няколко:

  - Компанията ви ще работи с една софтуерна система, вместо с няколко, които са полусъвместими
  - Цената за поддръжка на системата ви ще падне, когато поддържате един унифициран софтуер, вместо няколко. Апропо това важи и за цената за закупуване на софтуера.
  - Подобрени търговски процеси и комуникация с клиентите
  - Подобрена отчетност, складови наличности и работа с тях
  - Подобрено управление на финансите и счетоводството
  - Добрият ERP софтуер ще намали до възможният минимум необходимостта от използване на MS Excel за отчитане и анализиране на информация.
  - Подобрение на управленския процес, лесно видими отчети и информация, яснота накъде върви компанията

 • Каква е разликата между ERP и складово-счетоводна система?

  ERP системите са проектирани да обхванат цялата дейност на предприятието, без да имат ограниченията на складово-счетоводните програми (клиенти, съвместимост, липса на функционални възможности и т.н.). Последните имат единична, изолирана функция, изискват квалифициран счетоводител за тяхното обслужване, съответно и не могат да прескочат ограниченията си и да прераснат в унифициран, лесен за работа и удобен софтуер.

  ERP системите също така имат за цел ръководството да си отговори на въпроси свързани с това какво ще се случва напред, за разлика от обикновенните складово-счетоводни програми, които имат за цел само да обработват постфактум информацията за вече случили се събития.

 • Имате ли презентация на софтуера, която да разгледам и да придобия обща представа за него?

  Да, разбира се. Можете да намерите презентации в секцията на сайта ни („Ресурси“) или да се свържете с нашите търговски представители, които ще ви я изпратят на мейл и ще отговорят на всички ваши въпроси.

 • Скъпо ли струва една ERP система?

  Всяка ERP система е уникална, тъй като тя се проектира спрямо нуждите на клиента и след техен анализ, който нашите специалисти провеждат в компанията му. Затова и цената на софтуера варира спрямо процесите в една компания, броят потребители, интеграцията и т.н.

 • Ще се „върнат“ ли парите вложени в ERP система? Какви са ползите от тези системи?

  - Унификация на всички софтуерни системи в една компания, което спестява пари, работна сила, време за поддръжка, цена на придобиване и т.н.
  - Подреденост на задачите, работните потоци, съответно и изпълнението им. Когато хората ясно знаят какво правят, обикновено работата върви без спънки.
  - Яснота на финансовите потоци и счетоводството
  - Подобрен склад и складови наличности. Съкратено време за доставки.
  - Отношения с клиентите и тяхното обслужване е изключително важна тема, за да имате доволни клиенти.
  - Мащабируемост на системата. Когато компанията ви порасне, лесно могат да бъдат увеличени работните места на софтуера, както и неговите възможности да обхване нови дейности.

  Това са само някои, очевидни ползи от ползването на ERP софтуер.

 • Как мога да получа оферта от вашата компания?

  Както се досещате, процесът по продажба на сложен и скъп софтуер е дълъг. Освен това ERP софтуерът изисква анализ на вашите нужди, модули, процеси и т.н., за да може да специфицираме точното и удобно за вас решение.

  Търговският ни отдел действа стегнато и експедитивно, но процесът зависи и от бързото взимане на решения от ваша страна. В общият случай получаването на оферта може да стане в рамките на един месец.

 • Колко време ще отнеме процеса по продажба?

  В общият случай отнема около 2 месеца. Ние ще делегираме съответния ресурс от хора, които да оценят вашата дейност, ще анализират вашите потребности, но процесът по продажба зависи от това дали сте наясно с необходимостта да ползвате ERP софтуер, от това да делегирате права на правилните хора и дали вземате решенията бързо и последователно.

  Можете да разчитате на нашата помощ, опит и практика, за да преодолеем заедно този сложен етап.

 • Как протича процеса на продажба и как той да приключи най-бързо?

  В общият случай процесът протича в следният ред:

  - Опознавателна среща, на която да изслушаме вашите идеи, проблеми, тесни места в процесите и всичко, което ви е довело до идеята за закупуване на ERP софтуер
  - Представяне на възможностите и презентация на възможностите на нашия софтуер
  - Попълване от вас на нашия въпросник за необходимите ви функционалности
  - Кратък анализ на дейностите, работните потоци, необходимите модули
  - Представяне на оферта, условия по сделката, време на внедряване, условия по плащане и т.н.

 • Предлагате ли демо на вашия продукт, което да ми даде възможност да го изпробвам?

  След като се запознаем с вашата дейност и изисквания можем да подготвим демо версия с някои специфични за вас настройки. Можем да ви дадем демо достъп до наш сървър, на който за определено време да разгледате и тествате софтуера.

 • Как става заплащането след финализиране на договора? На какви етапи?

  Има различни варианти на заплащане, които се договарят индивидуално. При Zeron Enterprise, поради необходимостта от внедряване 4-6 месеца, софтуерът стандартно се заплаща на 4 части, разделени за периода на внедряването.
  При Zeron Standard, тъй като с него се започва работа веднага, обикновенно се заплаща изцяло след подписването на договора.

  Има и други варианти и за двата вида Zeron, като изплащане на равни вноски за 12 месеца, както и взимането на софтуера при условия „под наем“, като в този случай вие няма да закупите софтуера, а ще го ползвате срещу значително по-ниска от закупуването месечна наемна вноска, толкова време, колкото прецените.

 • Ще имам ли разходи след закупуване на софтуера? От какъв вид ще бъдат те?

  Разходите след закупуване на софтуера могат да се обобщят в три вида:

  1. Поддръжка. Поддръжката представлява получаване на нови версии на софтуера, отстраняване на програмни грешки, текущи консултации за работата. Заплащането на поддръжка не е задължителна, можете да я заплащате толкова време, колкото прецените за необходимо.

  2. Нововъведения. Всеки бизнес се променя и развива. По време на ползването на софтуера може да прецените, че желаете да направим доработки в него, по ваше желание и ваша спецификация. Тези нововъведения се заплащат допълнително.

  3. Хостинг на базите ви данни. Ако нямате собствена хардуерна инфраструктура (сървъри, закупени сървърни операционни сеистеми, аварийни електрозахранвания и други) или искате да си спестите ангажимента и разходите по поддръжката им, можете да ползвате нашата услуга „Хостинг на бази данни“. При тази услуга, срещу малка месеччна сума, данните ви се съхраняват на наши сървъри и ние се грижим за поддръжката им, редовното им архивиране, свързаността с тях и т.н.

 • Кога ще трябва да обновя закупеният софтуер и колко ще ми струва това? Трябва ли да плащам за нови версии?

  Ако ползвате следпродажбените ни услуги по поддръжка, вие регулярно ще получавате нови версии на софтуера, които ще съдържат всички негови актуализации към счетоводното законодателство, както и нови функции и екстри които ние постоянно създаваме.

  Нашата цел е да постоянно да поддържаме Zeron актуален спрямо изискванията на пазара и да сме лидер в областта на ERP системите. В този смисъл нашата цел ще бъде завинаги да ви запазим като наш удовлетворен клиент.

 • Колко време ще продължи внедряването?

  Процеса на внедряване варира според мащаба и сложността на вашата дейност, както и спрямо географската й разпръснатост. Всяко отделно внедряване е уникално и трае различно време. Средната продължителност на внедряванията е 6 месеца.

 • Какви са етапите на внедряване?

  Етапите, най-общо казано са четири: Съставяне на план за внедряване, в който съвместно с вас описваме конкретните ви изисквания към софтуера. Настройване на софтуера според изискванията, заложени в плана за внедряване. Обучение на оперативния персонал за работа. Старт на реална работа със софтуера и известен период на мониторинг на неговата работа в реални условия.

 • Какви хора от компанията ми ще взимат участие в процеса?

  В основния процес по внедряване няма да ангажираме целият ви персонал, а по-малък кръг ключови хора, които са най-наясно с процесите във вашата компания.

  Заедно с тези хора ще създадем план за действие и ще настроим системата за работа във вашите специфични условия. Към края на внедряването, в процеса ще се включат абсолютно всички бъдещи потребители, които ние заедно с първоначалния екип, ще обучим и подготвим за реален старт на системата.

 • Какви други ресурси трябва да осигуря?

  Основният ресурс, който ще трябва да отделите, е времето и вниманието на вашите ключови потребители, които заедно с нас ще работят по уточняване на изискванията ви и тестването на нашата реализация на изискванията към системата.

 • Как процесът по внедряване да протече най-гладко?

  Колкото повече, и предварително сте уточнили изискванията си към бъдещата ви ERP система, толкова по-гладко ще протекат нашите съвместни взаимоотношения по внедряването.

  Също така, трябва да сте наясно, че ще се наложи да отделите достатъчно време за съвместната ни работа по внедряването, за да ни разкажете, в най-големи подробности, от какво имате нужда и след това да тествате настроеното в системата.

  Ние имаме много опит, в различни индустрии и ще ви предложим най-добрите практики за всяка ваша необходимост, но крайният избор какви функционалности в системата да ползвате ще е ваш, което ще ви отнеме време.

 • Предлагате ли обучения след приключване на внедряването?

  Да. След продажбата на софтуера можете да ползвате нашите услуги за консултации и обучения.
  Ако желаете, можете да имате и персонален консултант от наша страна, който да е запознат в детайли с вашата дейност и да бъде на ваше разположение по всяко време, в рамките на работния ден.

 • Какви са видовете поддръжка, които предлагате?

  Нови версии на софтуера, отстраняване на програмни грешки, текущи консултации за работата.
  Нововъведения. По време на ползването на софтуера може да прецените, че желаете да направим доработки в него, по ваше желание и ваша спецификация. Тези нововъведения се заплащат допълнително.

 • Какви са разликите в поддръжката на Zeron® V/4 Standard и Zeron® V/4 Enterprise?

  Принципите на поддръжка са еднакви. Има само някои малки разлики в ценово отношение. Нашите консултанти могат да ви дадат по-конкретна информация.

 • Имате ли дистанционна поддръжка? Какви са разликите между дистанционна поддръжка и поддръжката на място?

  В съвременния свят на интернет свързаност не се налага да ви посещаваме за всяко нещо. Ние сме изградили система за дистанционна помощ, чрез която, и по всяко време можете да „поканите“ наш консултант да вижда вашият монитор и вашите действия със системата и да ви консултира по телефона докато реално заедно работите на вашия компютър. Това е много полезна възможност, която спестява време и пари и на двете страни.

 • Имате ли портал, в който онлайн да получавам поддръжка и да заявявам проблеми?

  Да. Изградили сме специална уеб базирана система за поддръжка, в която вие да поставяте въпросите си към нас и да проследявате по всяко време, какво е решението на поставените проблеми, а също и как и за колко време ние сме реагирали, както и какво ще ви струват нашите услуги за тези консултации.

send request