Модули

Zeron® е софтуер за управление на бизнеса създаден с най-съвременни технологии

Удобство, ефективност и функционалност във всички модули - три принципа отразяващи вашите желания

Zeron V/4 представлява ERP система от висок клас. Той съдържа огромна функционалност във всички аспекти на управлението на бизнеса: Търговия, Дистрибуция, Продажби на дребно, Отношения с клиенти, Производство, Сервиз, Автопарк, Управление на Транспорта, Управление на Проекти, Професионални Услуги, Финанси и Счетоводство, Управление на Документооборота, Анализ на бизнес информацията и други.

Всички тези функционалности са разработени в най-големи детайли и внимателно и професионално са интегрирани една с друга в единен продукт. Тези мащабни възможности на Zeron V/4 са съизмерими с възможностите на най-големите световни ERP системи, но при много по-добро съотношение цена/качество.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request