Управление на транспорта

Управлението на транспорта е важна част от дейността на всяка по-голяма компания

транспортът е важен

Той обикновенно е тясно място при доставките и продажбите защото е ограничен по капацитет и с това трябва да се съобразяваме. Транспортните дейности трябва да се планират внимателно за да са ефективни и да добавят колкото се може по-малко увеличение към себестойността на стоките и продуктите доставяни и продавани от копманията. Транспортираните стоки трябва да пристигат навреме където са необходими и когато са необходими.

                Решението „Управление на Транспорта“ на Zeron V/4 адресира тези проблеми. Поддържа се дефинирането на видове опаковки и транспортни дестинации. Поддържат се Товарителници с техните товари, дестинации и дати. Подържа се отчитането на конкретните товарения и разтоварвания по време на транспортния курс. Товаренията и разтоварванията могат да се въвеждат и чрез мобилни устройства от решението “Zeron Mobile”.

                Чрез връзки с решението „Автопарк“ се следят картотеките на автомобилите и свързаните с тях шофьори.

                Следят се капацитетите на превозните средства, както и графиците им с цел да се знае кое превозно средство кога е свободно, кога и за какво е планирано и дали е ефективно натоварено. Следят се и стойностите на транспортираните товари с цел да се търси по-добра ефективност.

                Поддържат се прави и обратни курсове. Поддържат се свързани курсове за няколко прекачвания на един и същи товар. Поддържа се следенето на собствени и/или наети транспортни средства превозващи собствени и/или чужди товари. Следи се и транспортирането на товари в рамките на вътрешни за компанията дестинации.

                Бизнес процесите на Zeron V/4 поддържат логистични връзки между транспортните документи и другите търговски документи като поръчки за доставка и поръчки за продажба, пакинг листове и фактури. Генерират се всякакви необходими печатни форми като Товарителница, Нареждане за товарене, Пътни листове и други. Поддържат се автоматизирано начисляване на разходите за транспорт върху себестойността на превозваните стоки. Поддържат се разнообразни справки за извършения транспорт.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request