CRM

Zeron V/4 разполага с интегрирана CRM система, работеща като едно цяло с ERP функциите.

ефективна CRM система

Zeron V/4 разполага с интегрирана CRM система ведно с ERP функциите. По този начин се улесняват и координират всички действия, които се предприемат в отношенията с клиентите като крайната цел е повишаване на успеваемостта при продажбите и подобряване на следпродажбеното обслужване на клиентите. Управляват се процесите по комуникацията с клиентите (телефонни разговори, имейл, срещи, писма, факсове и т.н.). Също така се управляват и координират действията на отделните търговци така че те по-добре да работят в екип по отделните проекти. Поддържа се прикачане на всички външни файлове на договори, оферти, протоколи и т.н. в единна картотека за отделните клиенти.

Управляват се и маркетингови кампании. Zeron V/4 поддържа маркетингови кампании по телефон, sms, имейл, с писма, както и други видове кампании настроени чрез BPM подсистемата. Поддържат се и цялостни маркетингови проекти, съдържащи в себе си няколко вида канали за комуникация, организиране на маркетингови събития, бюджет на кампанията, отговорни служители, крайни срокове и други.

Поддържа се управление на отработеното време по събитията с цел заплащането на това време от клиента или с цел оптимизацията на броя на служителите необходими за изпълнението на задачите.

Ключови процеси, които обхваща Zeron V/4 CRM са:

-          Автоматизиране на продажбите. Управление на продажбения процес от планирането, "ухажването" на потенциалния клиент, през поръчките до преустановяване на взаимоотношенията с него

-          Автоматизиране на маркетинга. Управление на маркетингови кампании, сегментиране и генериране на потенциални клиенти, рейтинг на най-добрите клиенти

-          Автоматизиране на следпродажбеното обслужване. Консултации, техническа поддръжка, обработка на запитвания и проблеми

-          Мониторинг и статистика. Анализ на поведението, посещенията и бизнес резултатите

Информационният обмен между тези функционални процеси протича бързо и лесно, като улеснява работата на екипа, стимулира продажбите и повишава качеството на услугите.

Софтуерните продукти от тип CRM днес са широко предлагани на пазара тъй като фирмите имат нужда от подобен софтуер. Практиката и най-различни мащабни проучвания обаче сочат, че повечето закупени от компаниите CRM системи седят неизползвани. Защо е така? Има няколко причини. Първата е, че в повечето случаи тези софтуери са отделни от основната система, с която служителите и търговците работят и това ги затруднява. Втората причина е, че често тези системи са безсмислено сложни и търговците вместо да са улеснени в контактите си с клиентите остават затруднени от излишно сложната работа с CRM софтуера и започват да не го използват. Третата причина е, че няма връзка между действията извършвани в софтуера за управление отношенията с клиенти и основната ERP система, което води до слаба обратна информация към мениджмънта и това допълнително намалява използването на CRM системите.

В Zeron V/4 сме се постарали да избегнем тези проблеми. Първо CRM частта на нашия софтуер не е отделна а е интегрирана в основната система. Второ вместо отделен CRM модул в Zeron V/4 има CRM задачи, които могат да бъдат вграждани в бизнес процесите заедно с всякакви други задачи и така CRM и ERP функционалност гладко се преливат една в друга. Също така интерфейсът за работа със CRM задачите в Zeron V/4 е максимално опростен.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request