Дистрибуция

Специализираните софтуерни платформи осигуряват динамиката и плавното развитие на дистрибуторския бизнес

Специализирани софтуерни решения за дистрибутори

Специализираните софтуерни приложения за компаниите от сектор Дистрибуция улесняват работата на компаниите и са задължително условие за успеха на модерния, бърз и динамичен бизнес.

Модерната и хомогенна платформа на нашата система Zeron покрива всеки аспект на дистрибуционния процес - приемане на поръчки, доставки, инвентаризации, спедиция и др., като особенно полезни ще са решенията позволяващи да прогнозирате и планирате бъдещите си заявки, продажби, парични потоци и всички важни за компанията детайли.

Бързата реакция, достъпната информация и възможността за прогнозиране са вашите предимства пред конкурентите.Възможности за динамична и ефективна работа:

  • Единна, унифицирана и работеща в синхрон база данни
  • Автоматизация на често извършваните процеси
  • Моментален достъп до информация за всички важни аспекти на дистрибуцията – клиенти, история на клиентите, продукти, продажби
  • Контрол на качеството на стоките
  • Контрол на дейностите на складове и изпълнители
  • Лесно изписване на поръчки от склада
  • Ниски разходи, благодарение на оптимизацията и контрола
  • Модели за прогнозиране на бъдещи поръчки
  • Лесно генериране на справки и анализи за дейността на компанията

Опитът на Елит Софтуер в интеграцията и внедряването на ERP системите Zeron ни дава разбирането и възможността да преведем компанията ви гладко и безпроблемно през етапите на анализ на дейностите ви, офериране и договориране на софтуера, а също така и през сложния процес на внедряване. Поддръжката, осигурявана от компанията ни гарантира лесната и безпроблемна работа на системите.

Виж всички индустрии
send request