Мебелна индустрия

Перфектно ERP решение за компаниите от бранша

Мултифункционално ERP решение за Мебелната индустрия

  • Дървообработване и износ на суровини
  • Производство и продажба на мебели
  • Аксесоари и специализирани услуги
  • Проектиране и дизайн
  • Специфични решения в мебелната индустрия

Специализираните софтуерни системи за компаниите от Мебелната индустрия им предоставят конкурентни предимства и възможности за развитие в стеснен и засегнат от кризата пазар. Бързата промяна на клиентските вкусове и желания може да бъде установена, чрез маркетинговите инструменти на системата Zeron. Още много от дейностите на компаниите могат да бъдат подобрени, оптимизирани и настроени спрямо конкурентите и пазара. Така вие ще имате предимството да сте първи.


Ефективност в креативна сфера:

За разлика от други ERP системи на пазара, Zeron предлага интегриране на всички информационни потоци в единна и хомогенна система за управление – производство, продажби, доставки, справки, финанси, прогнози - всичко това е на ваше разположение, в реално време

  • Ефективно бюджетиране и планиране на производството
  • Детайлен контрол върху склад, наличност, продукти, модели, материали, артикули, модули и т.н.
  • Управление на процесите на продажби и комуникация с клиентите. Повишаване на удовлетвореността от вашата компания и подобряване на имиджа и сред клиентите
  • По-бърза реализация на новите ви продукти на пазара
  • Улеснен мониторинг на финансовите и счетоводни дейности
  • Всички необходими за бизнеса справки, в реално време

Опитът на Елит Софтуер в интеграцията и внедряването на ERP системите Zeron ни дава разбирането и възможността да преведем компанията ви гладко и безпроблемно през етапите на анализ на дейностите ви, офериране и договориране на софтуера, а също така и през сложния процес на внедряване. Поддръжката, осигурявана от компанията ни гарантира лесната и безпроблемна работа на системите.

Виж всички индустрии
send request