Печатарство

Произвеждаме интегрирани решения за Печатарската промишленост

Специализирани ERP решения за компаниите в Печатарската промишленост

 • Печатници
 • Издателски къщи
 • Рекламни агенции
 • Полиграфически и други специфични услуги

Специализираните софтуерни приложения за компаниите от сектор Печатарство, помагат на компаниите от този бранш да превърнат бизнеса си във високоефективно предприятие, което да просперира на конкурентния пазар. Чрез мощните решения на Zeron те ще могат да управляват целият търговски процес, от клиентски запитвания, до приключване на поръчката, през фактуриране, следене на клиентското удовлетворение и много други необходими функционалности.
Специфични решения за специализирана индустрия:

 • Основно приемущество на ERP системата Zeron е пълната интеграция на всички бизнес процеси в компанията
 • Ефективност при управление на производството и производствения процес – капацитети, планиране на машинно натоварване, закупка на суровини, материали и всичко това във връзка с търговската ви дейност и комуникацията с клиенти и контрагенти. Имате цялостно и високоефективно управление
 • Оптимизация на работата на служителите и намаляване на грешките и недоразуменията в оперативната дейност. Избягва се многократното въвеждане на информация в различни софтуерни системи, от различни производители, които невинаги комуникират лесно и правилно помежду си
 • Разбира се, имате пълна история на комуникацията с клиентите си. Опростяването на отношенията с тях е само един аспект на дейността. Чрез нашите системи вие можете да изградите имиджа си на лоялен, прецизен и коректен партньор, което е безценно в днешният конкурентен пазар
 • Склад, поръчки, оптимизация на доставките
 • Парични потоци, финансови и счетоводни справки – всичко това ще имате бързо, лесно и в реално време

Опитът на Елит Софтуер в интеграцията и внедряването на ERP системите Zeron ни дава разбирането и възможността да преведем компанията ви гладко и безпроблемно през етапите на анализ на дейностите ви, офериране и договориране на софтуера, а също така и през сложния процес на внедряване. Поддръжката, осигурявана от компанията ни гарантира лесната и безпроблемна работа на системите.

Виж всички индустрии

Наши клиенти в тази индустрия

 • Графобал България АД

  Печатница

 • ХЕРМЕС ООД

  Издателска къща

 • Пласи ООД

  Онлайн книжарница

 • Мизия Марк ООД

  Книжна борса

 • Даримекс Трейдинг

  Полиграфическа индустрия

send request