АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ ООД

Сигурност

Натрупвайки опит и развивайки екипа си от специалисти фирмата успешно започва да консултира своите клиенти след извършване на оценка на риска. Изпълнява големи проекти като внедрява най-новите технологии, постигайки автоматизация и проследяемост на охранителните и производствени процеси, с което пряко спомага за повишаване ефективността на своите клиенти.
През 2007г. дружеството разширява модернизира мониторинг центъра си и в партньорство с "MOBOTIX AG" Германия, разработва уникална по рода си система за IP Видеонаблюдение, която развива и до днес.
send request