БГ - Бетон ООД

Бетон и строителни разтвори

“БГ-Бетон” ЕООД е регистрирано на 22.06.2007 год. Дружеството е правоприемник на ЕТ “АВТО-ЕТ-Евгени Тролиев” - основано на 12.10.1992 год.

Предметът на дейност на компанията включва производство, транспортиране и полагане на бетонови и строителни разтвори със собствени бетонпомпи. За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с пет напълно оборудвани бетонови възли и 44 специализирани машини. С оглед оптимизиране на разходите посредством намаляване на транспортното разстояние и с цел бързо и качествено обслужване на клиентите, производствените бази са разположени така, че максимално да покрият територията на гр.София, а именно:
  • Бетонов възел на бул.”Симеоновско шосе” № 97
  • Бетонов възел в кв.”Горубляне” – ул.”Инж.Георги Белов”№ 3
  • Бетонов възел на бул.”Чепинско шосе” № 15

Всички производствени бази са изцяло автоматизирани и съответстват на международните изисквания и стандарти за производство на бетон. Модерното им оборудване гарантира целогодишно високо качество на производството. Базата за производство на бетон на “Симеоновско шосе” № 97 е оборудвана с нова високотехнологична бетоносмесителна машина “Liebherr” с капацитет 102м³/час, а базата за производство на бетон на бул. ”Чепинско шосе” № 15 е оборудвана с двувалова бетоносмесителна машина “Liebherr” с капацитет 100м³/час. Общият капацитет на бетоновите възли е 262 м³/час.
send request