Екометал инженеринг ЕООД

Рециклираща индустрия

”Екометал Инженеринг” ЕООД е създадена през 2002 г. с основна дейност – търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2009 г. бе обявена за ”Екологична фирма на годината”. Мисията на „Екометал Инженеринг” ЕООД е цялостно затваряне на технологичния цикъл за преработка на отпадъците и постигане на пълното им повторно оползотворяване.

send request