ЕН СИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД

Търговия, Хранителна индустрия

Семейна компания, която селектира и продава на пазара кафе.
send request