Ридаком ЕООД

Медицинска техника и консумативи

RIDACOM е водещ доставчик в сферата на лабораторните изпитвания, биологическите, химическите и медикобиологичните науки.

RIDACOM е лидер в предоставянето на съвременни лабораторни решения, които отговарят на най-високите професионални стандарти - лабораторни тестове и реагенти, хранителни среди и добавки, готови китове и диагностикуми, лабораторна апаратура и консумативи, цялостно проектиране, оборудване и въвеждане в експлоатация на специализирани лаборатории.

send request