Излезе новото обновление 2018.2 на Zeron V/4

Уважаеми потребители,

 

Представяме на Вашето внимание новата версия 2018.2 на Zeron V/4. В нея ще намерите:

 

  • Съвместимост на Zeron V/4 с General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Права за достъп до Експорт на данни.
  • Други промени.

 

 Следва по-подробна информация за всяка от промените:

 

  1. 1. Съвместимост на Zeron V/4 с General Data Protection Regulation (GDPR).

 

В отделен документ „Zeron GDPR.pdf” сме описали общите принципи на съвместимост между Zeron V/4 и GDPR.

Файлът се намира в секция “Ресурси“, „Продуктова информация“.

 

 

  1. 2. Права за достъп до Експорт на данни.

 

Добавени са нови права за достъп до Експорт на данни. Правата са два вида:

 

Номенклатури:

 В номенклатури са добавени права за експорт на данни за всяка отделна номенклатура, както е показано на картинката:Справки:

 В справки са добавени права за достъп до експорт на данни по принцип и отделно право за експорт на данни от справки съдържащи лични данни, както се вижда на картинката:

 

Правото на достъп „Право да експортира данни“, позволява на потребителите да експортират данни от всички справки, до които имат достъп, с изключение на справките маркирани като съдържащи лични данни.

 

Правото на достъп „Право да експортира данни съдържащи лични данни“, позволява на потребителите да експортират данни от справките маркирани като съдържащи лични данни.

 

ВАЖНО: Правото на достъп „Право да експортира данни съдържащи лични данни“, ограничава и правото на отпечатване на данните от справката!

 

Кои справки съдържат лични данни се указва в прозореца Справки, след като се влезне в режим „Добавяне и настройки“, се показва колона „Лични данни“, както е показано на картинката:
Справките маркирани в тази колона попадат в категорията „Справки с лични данни“ и за експорт на данни зависят от това дали потребителят има дадено право „Право да експортира данни съдържащи лични данни“.

 

  1. 3. Други промени.

 

- Възможност за прикачане на файлове към всеки отделен ред в документите.

- При въвеждане на авансово плащане в доставките и в продажбите, можете да укажете специфична сметка за осчетоводяване.

- Прикачане на файлове и към задачата Продажби на дребно.

 

 Инсталация на новата версия:

 За тези от Вас, които ползват нашата услуга „Хостинг“, ние вече сме инсталирали новата версия.

Тези от Вас, които ползват Zeron на свой сървър могат да свалят новата версия 2018.2 от нашия уеб сайт за електронна поддръжка от секция „Последна версия на Zeron” или от този линк: http://www.zeron.bg/V4Support/Download

 

 

 Благодарим Ви, че сте наши клиенти,

 Екипът на ЕЛИТ Софтуер,

 Май 2018, София

Виж всички новини
send request