Нова версия 2020.1 на Zeron V/4

Уважаеми потребители,

 

Представяме на Вашето внимание новата версия 2020.1 на Zeron V/4. В нея ще намерите:

 

  1. 1. Връзка с търговския регистър за проверка данните на контрагенти.
  2. 2. Справки в Zeron Mobile.
  3. 3. Периодично изпращане на справки по имейл според настроен график.

  

Следва по-подробна информация за всяка от промените:

 
1. Връзка с търговския регистър за проверка данните на контрагенти.

В новата версия е добавена връзка между Zeron V/4 и Търговския регистър. Чрез тази връзка може директно от Zeron да извиквате справка с данни за фирмите в Търговския регистър. Целта е да намерите точните данни при въвеждането на нов контрагент. Справката се извиква от конкретни полета в номенклатурата на контрагентите и в интерфейса на задачата "Контрагент за процеса". Полетата, от които можете да извиквате справката са „Име контрагент“ и „ЕИК/ЕГН“.


При кликване с мишката на бутончето в дясната част на съответното поле се показва поле за въвеждане на текста, по който ще се търси. Първоначално текстът е копие на съдържанието на полето, но може да бъде променен от потребителя.

 Като текст за търсене може да бъде въвеждано:

  • ЕИК на фирма в България;
  • Данъчен номер на фирма в ЕС;
  • Свободен текст за търсене по част от името.

 След задаване на текста, се натиска клавиша [ENTER] от клавиатурата или се кликва с мишката на бутончето вляво от полето за търсене – това ще стартира търсене в онлайн базите данни, както е показано на снимката:

 

 Ако са намерени данни за повече от един субект, се появява списък с намерените, от които трябва

да изберете един, както е показано на следващата снимка:

 

 След като изберете един субект, се показват неговите данни:

 

 

Можете да редактирате данните в полетата „Наименование“ и „Адрес“.

В долната половина на справката са подредени имената на представителните лица. Ако на съответния ред в полето „МОЛ“ сложите отметка, съответното, то съответното име ще бъде записано като МОЛ за контрагента при кликване на бутона „Запиши“. Първото име в списъка ще се запише като основно МОЛ, а останалите – като допълнителни. Поредността на имената може да се променя чрез влачене с мишката.

 След кликване на бутона „Запиши“, данните се записват в номенклатурата на контрагента в съответните полета.

  2. Справки в Zeron Mobile

 В новата версия е добавена възможност за преглед на справки от мобилното приложение Zeron Mobile. За да се показва една справка в Zeron Mobile, тя първо трябва да е настроена като “Мобилен достъп“ в стандартната версия на Zeron V/4. Мобилни справки могат да са само справки от тип „дизайнер“. След като се настрои такава справка, то в прозореца „Справки“ трябва да се маркира в колона „Мобилен достъп“ на реда на справката.

 През Zeron Mobile извикайте меню Справки, както е показано на снимката:

 

 Ще се покаже списък със справки настроени за мобилен достъп:

 

След като натиснете бутона Покажи на определена справка, тя ще се отвори, както е показано в примерната снимка:

 

В прозореца се показват и два бутона: Търси в данните и Филтри. Търси в данните дава възможност за търсене на случаен текст, а бутона филтри отваря прозорец за избор на филтри за данните, както е показано на снимката:

 

 Въведете необходимите филтри и натиснете „Приложи“.

 Справките с мобилен достъп могат да показват и най-различни графики, както е показано на снимката по-долу:

 

  3. Периодично изпращане на справки, по имейл, според настроен график.

 Добавена е функционалност за бърза настройка за периодично изпращане на справки по имейл. Настройката се показва като се кликне на плюсчето на справка в прозореца „Справки“, както е показано на снимката:

 

 

Полетата за настройване са както следва:

Email: Имейлите, до които да се изпраща справката (можете да зададете повече от един имейл, като ги разделите със запетая).

На дни от месеца: Задавате на кои дни от месеца да се изпраща справката (например задайте „1,15“ за да се изпраща справката на 1во и 15то число на всеки месец).

На дни от седмицата: Задавате числата на дните от седмицата (например задайте „1,3,5“ за да се изпраща справката всеки Понеделник, Сряда и Петък).

Изпращай ако няма данни: Дали да се изпраща имейл ако справката не зарежда никакви данни.

Последно изпратен: На коя дата и час последно е изпращан имейл със справката.

Изпрати сега: Кликнете за да изпратите тестов имейл със справката.

 Преди да се изпрати имейл, данните от справката се експортират и полученият файл се прикача към имейла. Типа на файла зависи от настройката „Показвай“ на справката. Ако тя е „Таблица“ то данните се експортират в Ексел. Ако тя е „Дизайнер“ то данните се експортират в Pdf.

   

Инсталация на новата версия:

За тези от Вас, които ползват нашата услуга „Хостинг“, ние вече сме инсталирали новата версия.

Тези от Вас, които ползват Zeron на свой сървър могат да свалят новата версия 2020.1 от нашия уеб сайт за електронна поддръжка от секция „Последна версия на Zeron” или от този линк: http://www.zeron.bg/V4Support/Download

 

 

Благодарим Ви, че сте наши клиенти,

Екипът на ЕЛИТ Софтуер

Виж всички новини
send request