„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

След дълго очакване, вчера излезе и програмата за развитие на управленски капацитет и растеж на малките и средни предприятия. Предварителна информация по програмата имаше още през ноември 2015 година (можете да намерите статията в сайта ни), но тогава параметрите бяха индикативни.

Основни параметри на програмата:

Обем – 30 милиона евро

Краен срок – 15 август

Субекти – микро, малки и средни предприятия

Финансиране – до 70% от стойността на проекта

Суми – от 50 000 до 391 166 хиляди лева

 

Програмата е важна и значима, тя дава възможност на микро, малки и средни предприятия да подобрят значително информационната си среда, като получат възможност да закупят ERP система с европейски средства. Точно по тази причина наистина не очаквахме да я пуснат в началото на лятото, но тя вече е факт и затова и клиентите и ние трябва да реагираме бързо, за да успеем да се вместим в едномесечния срок.

Това, което потенциалните бенефициенти могат да очакват от Елит Софтуер е експедитивна оценка на техните потребности в различни функционалности на ERP система и бързо подготвяне на оферта, която да им послужи в документите за кандидатстване по програмата. Обърнете се към вашият консултант по еврофондове за повече информация, а нашият търговски отдел има готовност да приеме вашите запитвания и въпроси.

 

Търговски отдел,

Елит Софтуер

16 юни, 2016

Виж всички новини
send request