Zeron V/4 вече с модул "Управление на транспорта"

Управление на транспорта

 • Дефиниране на превозни средства и техните шофьори.
 • Дефиниране на товари и транспортни дестинации.
 • Дефиниране на опаковките на превозваните товари.
 • Товарителници с техните дестинации и дати.
 • Отчитане на конкретните товарения и разтоварвания по време на транспортния курс.
 • Транспорт на собствени товари със собствен транспорт.
 • Транспорт на собствени товари с нает транспорт.
 • Транспорт на чужди товари със собствен транспорт (за спедитори).
 • Комбиниран транспорт на свои/чужди товари със собствен/нает транспорт.
 • Прави и обратни курсове.
 • Свързани курсове за няколко прекачвания на един и същи товар.
 • Следене капацитетите на превозните средства и оптималното им натоварване.
 • Автоматизирани логистични връзки с търговските документи за доставка и продажба, свързани с транспорта.
 • Генериране на всякакви необходими печатни форми като: товарителница, нареждане за товарене, пътни листове и други.
 • Изчисляване на цените и управление на фактурирането на извършените транспортни услуги.
 • Автоматизирано свързване на фактурите за нает транспорт с превозените товари и калкулиране на разхода върху тяхната себестойност.
 • Разнообразни справки по извършения транспорт.
Виж всички новини
send request