Елит Софтуер финализира маркетинговите си планове за 2016 година

Идващата 2016 година не обещава лесен бизнес. Прогнозите за пазара и макроикономическите показатели не са блестящи и ако компаниите искат да регистрират успех, то много внимателно трябва да подготвят политиките си сред таргетираните потребители и да предвидят действията на конкурентите.

Елит Софтуер успешно приключи тези дейности и финализира маркетинговите си планове за следващата година. Отчетени са влиянията на макроикономическите фактори, условията на пазара и развитието на конкурентите. В резултат на това, усилията ще бъдат съсредоточени в следните области:

  1. 1. Обслужване и развиване взаимоотношенията с настоящите и бъдещи клиенти. За разлика от традициите в страната, компанията обръща значително внимание на съществуващите си клиенти и влага време и пари в тяхното добро обслужване.
  2. 2. Развиване на дистрибуторската и партньорска мрежа и повишаване на нейната ефективност.
  3. 3. Прецизиране на търговския процес и изработване на стройни правила и политики за привличане на клиенти.
  4. 4. Поддържане на консистентна маркетингова политика. Във времена на свити маркетингови бюджети за компанията е важно всеки лев, влаган в реклама, PR и други маркетингови дейности да достигне своята цел.
  5. 5. Увеличаване на бюджетите за маркетинг и реклама. Елит Софтуер вече има структурирана маркетингова политика и това дава спокойствие за ефективността на средствата. В такава среда компанията може спокойно да увеличи бюджетите, за да постигне по-високите си цели в продажбите.

Като заключение, компанията е готова да посрещне предизвикателствата на този труден за бизнеса период и ефективно да се конкурира за вниманието на всеки клиент.

Виж всички новини
send request